Natuur Geneeskunde is uitermate geschikt voor baby's en kinderen, en wordt ingezet voor zowel hun emotionele alsook lichamelijke klachten.

In praktijk 't Schild wordt o.a. gewerkt met de vijf natuurgerichte principes

Energie

Wanneer baby's of kinderen niet lekker in hun vel zitten stroomt hun energie niet optimaal en kunnen daardoor klachten ontstaan. De energie is geblokkeerd waardoor het lichaam niet goed kan functioneren maar ook het zenuwstelsel niet. Daardoor raken kinderen uit balans en kunnen ook emotionele klachten ontstaan.
Door eenvoudig te testen waar de blokkade zich bevindt in het lichaam kunnen we het tekort aan energie weer aanvullen. Daar waar de energie weer goed kan gaan stromen, krijgen de organen weer kans zich te herstellen om weer optimaal te kunnen functioneren en klachten kunnen afnemen waardoor kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten.

Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel van je kind is het grote communicatienetwerk van het lichaam. Via de hersenen wordt er door allerlei prikkels gecommuniceerd met het lichaam.
Prikkels worden door vele lichaamscellen uitgevoerd waardoor kinderen kunnen voelen, bewegen, ruiken, enz.
Zou deze prikkeloverdracht niet goed werken dan zouden kinderen geen of juist teveel pijn voelen omdat er geen prikkeloverdracht naar de hersenen plaatsvindt. Een goede prikkeloverdracht is dus heel belangrijk voor vermindering van pijn en klachten.

Drainage

Kinderen kunnen door stresssituaties lichamelijk, maar ook emotioneel teveel gifstoffen in het lichaam hebben. Op het lichamelijk vlak kun je denken aan o.a. verkeerde voeding of medicijngebruik.
Op het emotionele vlak kunnen kinderen belast met zich meedragen vanuit een ingrijpende gebeurtenis die het heeft meegemaakt en het daardoor een blokkade heeft. Door bij het kind de energie weer aan te vullen kunnen gifstoffen afgevoerd worden en kan het communicatienetwerk weer optimaal werken waardoor het lichaam zich kan herstellen. Daarom is het noodzakelijk je kind te ontdoen van lichamelijke en geestelijke ballast.

Voeding

Goede voeding is uitermate belangrijk voor kinderen in de groei. Vooral heel gevoelige kinderen kunnen heel sterk reageren op allerlei stoffen uit de voeding door allergische reacties en/of heel druk gedrag. Door te kijken wat uw kind aan voeding binnenkrijgt en uit te testen wat het niet goed verdraagt, zorgen we voor een optimale voeding die het kind sterker maakt en klachten weer kunnen afnemen.

Psyche

Lichaam en geest zijn onoverkomelijk met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Heeft je kind negatieve en belemmerende gedachten dan kunnen deze ook lichamelijke klachten veroorzaken zoals o.a. buikpijn, slecht slapen, slecht eten, huiduitslag of onrustig druk gedrag. Daarom gaan we kijken welke negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen het kind ondermijnen zodat we deze op een milde en zachte manier kunnen ombuigen om weer losgelaten te kunnen worden.Omschrijving van mijn werkzaamheden in de praktijk vanuit de vijf natuurgerichte principes.In mijn praktijk geef ik cliënten inzicht in hun blokkades, hoe lichaam en geest onoverkomelijk met elkaar verbonden zijn en waar hun blokkades zich bevinden zodat de cliënt op gevoelsmatige wijze hierdoor inzicht krijgt en daardoor ook inzicht in zijn/ haar problematiek. Daardoor wordt het mogelijk voor de cliënt met het verkregen inzicht op een andere manier in het leven te gaan staan en daardoor ook anders om te gaan met mogelijke problemen en klachten. Door gesprekken, het aandachtig luisteren, vragen stellen, oogcontact en het letten op de gehele lichaamshouding waarbij gebruikmakend van intuïtie en aanvoelend vermogen ontstaat er een beeld waar de blokkades zich bevinden. Ook door met de handen wordt de energie rondom de persoon gevoelt en waargenomen en daardoor ook het niveau waar de blokkades zich bevinden. Eveneens door gebruikmakend van kleur en/of gekleurd licht op de reflexzones wordt duidelijk waar deze zich bevinden. Vervolgens wordt de volgorde van een plan van aanpak van behandelen aan de hand van de vastgestelde conclusie vastgesteld. Gekeken wordt wat in het algehele belang voor de cliënt is om mee te starten. Soms is dit eerst op het fysieke vlak waar gewerkt wordt aan blokkades om de energie weer vrijuit te kunnen laten stromen waarna daarna gewerkt wordt aan de geestelijk gezondheid van de cliënt.

Door gebruik te maken van het gekleurd licht / punctuur en het voelen van de energie via de handen wordt vaak al snel duidelijk in welke staat het energie level en de storingen in het lichaam zich bevinden.

Ik behandel met gekleurd licht/punctuur, goede voeding, de handen die de energie geleiden en herstellen, massage voor een verbeterde circulatie waardoor afvalstoffen via het lichaam worden verwijderd.

Ook op het mentale niveau werkt drukpuntmassage effectief door ontspanning van het loslaten van gedachten en stressfactoren. Door massage van de spieren wordt de toxische belasting afgevoerd waardoor het lichaam over kan gaan tot herstel en komt in balans.

Op het emotionele vlak werk ik met NLP ( neuro linguïstisch programmeren ) Het inzicht geven in voedende positieve gedachten en overtuigingen voor de emotionele gezondheid en het gebruik van de transformerende werking van de Bachbloesern remedies voor het herstel van balans tussen lichaam en geest. Door te werken aan bewustwording van de cliënt en gebruik te maken van spiertests krijgt deze inzicht in de dieper liggende oorzaak van het ontstaan van blokkades en problemen op het emotionele vlak waaruit oude gewoontes en problemen zijn ontstaan en daardoor de mogelijkheid om dit voor de toekomst te veranderen. Ook krijgt de cliënt inzicht in het nemen van de juiste voeding zowel op geestelijk alsook het lichamelijk gebied. Door het verkregen inzicht kan de cliënt meer verantwoording nemen op de twee verschillende niveau's door goede, gezonde voeding tot zich te nemen voor zijn lichamelijke gesteldheid alsook indirect door wat hij tot zich neemt voor zijn geest door middel van voedende, positieve gedachten en bewuste keuzes in het informatie ontvangen via verschillende bronnen zoals televisiebeelden en dagelijkse informatie uit bv kranten en boeken die hij/zij tot zich neemt. Hierdoor zal de cliënt in staat zijn om steeds bewuster met het verkregen inzicht goede en verantwoorde keuzes te maken.Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via deze link downloaden.


Het Schild voor uw Kind